terug

Eewal

Eewal
route

 (700)

De terp Nijehove, gelegen ten noorden van het riviertje de Ee (de huidige Eewal), is ontstaan door een clustering van terpjes die vanaf de 8e eeuw opgeworpen zijn. De terp is, samen met de zuidelijke Eeterp, vanaf de vroege middeleeuwen van boerennederzetting uitgegroeid tot hét middeleeuwse handelscentrum en later tot de oude stadskern van Leeuwarden.

Bij archeologische opgravingen in 2005 op de hoek van de Eewal en de Zuupsteeg werd het huis van een bronssmid ontdekt. De aangetroffen voorwerpen duiden op ambacht en handel aan het eind van de 11e eeuw.

Info Reacties Streetview