terug

Grote Kerkstraat

Grote Kerkstraat
route

 (1300)

Lang is gedacht dat de Grote Kerkstraat de oorspronkelijke verbindingsweg was tussen de terpen Oldehove en Nijehove. Bij archeologisch onderzoek bleek echter dat dat niet het geval kon zijn, want er werden onder de Grote Kerkstraat, op de hoek met de Bollemanssteeg, funderingsresten van een 14e eeuws huis aangetroffen die doorgelopen hebben tot onder de Grote Kerkstraat. Het gebied tussen de Oldehove- en de Nijhoveterp raakte vanaf de 14e eeuw bewoond. Vondsten uit de Bollemanssteeg getuigen hiervan.

De Bagijnestraat is mogelijk wél de verbindingsweg tussen de beide terpen geweest, maar hier is nog geen archeologisch onderzoek naar gedaan.

Info Reacties Streetview