terug

Nieuwstraatje

Nieuwstraatje
route

 (1500)

Het oostelijk deel van de huidige binnenstad is pas vanaf de 16e eeuw in gebruik genomen als woongebied. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is hier nog veel groen van boomgaarden en tuinen te zien. Ter hoogte van het huidige Nieuwstraatje bevond zich oorspronkelijk een smalle binnengracht. Dit was de zuidelijke begrenzing van het kloosterterrein waarop onder andere de Galileeërkerk stond.

Bij recent onderzoek in 2012 zijn onder andere door amateurarcheologen in de grachtvulling vele mooie voorwerpen uit met name de 17e en 18e eeuw aangetroffen zoals tinnen lepels, geglazuurde tegels en een gouden Spaanse duit.

Info Reacties Streetview