terug

Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765)

Maria Louise van Hessen-Kassel

 (1688)

Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso (1687-1711), werd geboren in het Duitse Kassel. Op 21-jarige leeftijd trouwde ze met de Friese stadhouder en verhuisde zij naar het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. In 1711, nog geen twee jaar na de huwelijksvoltrekking, verongelukte Johan Willem Friso bij het Hollands Diep. Acht weken later beviel Maria Louise van een zoon, Willem Carel Hendrik Friso (1711-1751), de latere stadhouder Willem IV. Tot zijn achttiende was Maria Louise zijn voogd. Daarna verliet ze het Stadhouderlijk Hof en betrok het Princessehof in de Grote Kerkstraat. In 1751 werd Maria Louise weer tot regentes benoemd, ditmaal voor haar kleinzoon, de latere Willem V (1748-1806). Op 9 april 1765, in de ouderdom van 77 jaar, overleed Maria Louise te Leeuwarden. Ze is bijgezet in het graf van de Friese Nassaus in de Grote Kerk.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview