terug

Wopke Eekhoff (1809-1880)

Wopke Eekhoff

 (1809)

Veel van de kennis over het verleden van Leeuwarden hebben we te danken aan stadsarchivaris Wopke Eekhoff. Met recht kan hij de grondlegger van het huidige stadsarchief worden genoemd. Naast archivaris was hij boekhandelaar en uitgever in 'De keizerskroon' op de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat. Eekhoff verzamelde allerlei oude documenten en schreef tal van artikelen en boeken zoalsLevensschetsen van beroemde Friezen(1829) enLeeuwarden voor 1846(1846). Tevens was hij actief als bestuurslid van het Provinciaal Friesch Genootschap. Eekhoff liet bij zijn dood in 1880 een rijke correspondentie met personen in binnen- en buitenland na. De boekhandel werd in 1931 gesloopt ten behoeve van de verbreding van de Peperstraat.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview