terug

Wybrand de Geest (1592- circa 1661)

Wybrand de Geest

 (1592)

Wybrand de Geest wordt gezien als een van de beste portretschilders uit de Gouden Eeuw. Hij werd in 1592 te Leeuwarden geboren. Zijn vader was glazenier. Van hem kreeg Wybrand zijn eerste opleiding, die hij in Utrecht als leerling van schilder Abraham Bloemaert voltooide. Ter afsluiting van zijn opleiding maakte Wybrand een studiereis door Frankrijk en Italië. In Rome was hij lid van de bekende Nederlandse schilderskring De Bentvueghels. Hier kreeg Wybrand de bijnaamDe Friesche Adelaer. In 1621 vestigde hij zich als portretschilder in Leeuwarden. Hoewel Wybrand katholiek was werd hij, door zijn talent, hofschilder van de calvinistische Friese Nassaus. Precies weten we het niet, maar waarschijnlijk is De Geest eind 1660 of begin 1661 in Leeuwarden overleden. Werken van de Geest hangen tegenwoordig in nationale en internationale musea. 

Info Reacties Streetview