terug

De Kanselarij

De Kanselarij

 (1566)

De Spaanse koning Philips II zond in 1566 zijn bouwmeester Bartholomeus Jansz. naar Leeuwarden om een ontwerp te maken voor een nieuw Kanselarijgebouw. In de Kanselarij was het Hof van Friesland, het hoogste rechtscollege, gevestigd. De Kanselarij moet met z'n afmeting en rijke decoratie een niet mis te verstaan symbool van de koninklijke macht zijn geweest. Sinds het Hof van Friesland in 1811 werd opgeheven heeft het gebouw veel functies gehad. Zo waren onder meer het Rijksarchief en de Provinciale Bibliotheek in de Kanselarij gevestigd. In de jaren negentig betrokken het Fries Museum en het Verzetsmuseum het pand, maar hebben het inmiddels verlaten voor nieuwbouw aan het Zaailand.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview