terug

Het Blokhuis

Het Blokhuis

 (1500)

De geschiedenis van het Blokhuis gaat terug tot 1498. In dat jaar onderwierp Albrecht van Saksen Friesland. Friesland werd onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Het Blokhuis deed dienst als dwangburcht van waaruit de nieuwe machthebbers de stad konden controleren. In 1580 werd de dwangburcht veroverd door de Leeuwarder burgemeester Adje Lamberts. In het midden van de 17e eeuw verrees op het Blokhuisterrein een gewestelijk tuchthuis. Vanwege spectaculaire ontsnappingen besloot de Tweede Kamer het verouderde tuchthuis in 1870 af te breken en een geheel nieuw gevangeniscomplex te bouwen. In 2006 werd de gevangenis, die toen alleen nog als huis van bewaring dienst deed, gesloten. In 1989 was aan de zuidoostkant van de stad de nieuwe penitentiaire inricht De Marwei geopend.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview