terug

Het Paleis van Justitie

Het Paleis van Justitie

 (1848)

Het Paleis van Justitie werd in de jaren 1846-1852 gebouwd onder leiding van stadsarchitect Thomas Romein. Het gebouw in neoclassicistische stijl fungeerde in de beginjaren naast gerechtshof ook als vergaderzaal voor Provinciale Staten. Op zolder was de Provinciale Bibliotheek gehuisvest.  Op 6 februari 1919, een ijskoude winterdag, leek het gebouw in vlammen op te gaan. Gelukkig bleef het grootste gedeelte van het gebouw gespaard en werd het pand hersteld. Processen die de gemoederen danig bezig hebben gehouden waren o.a. de Hogerhuiszaak (1895) en het proces tegen Fedde Schurer dat resulteerde in Kneppelfreed (november 1951). 

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview