terug

Het Provinciehuis

Het Provinciehuis

 (1800)

De hele bebouwing aan de Tweebaksmarkt tussen Korfmakersstraat en Oude Oosterstraat behoort tot het Provinciehuis. Al meer dan 400 jaar vergadert het College van Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie, op deze plaats. Tevens komen hier sinds 1896 Provinciale Staten bijeen. In het gebouw werkt ook de Commissaris van de Koning. De Statenzaal uit 1895 van rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst is een monumentale ruimte. In de neogotische zaal herinneren spreuken en schilderingen aan Frieslands rijke historie. In 2012 is na een periode  van verbouw en nieuwbouw, waarbij de oude gevel en Statenzaal behouden zijn gebleven, het Provinciehuis door de toenmalige koningin Beatrix heropend.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview