terug

Het Stadhuis

Het Stadhuis

 (1715)

Het oudst bekende raadhuis stond aan de oostkant van de Grote Hoogstraat. Wanneer het stadsbestuur het pand betrok is onbekend. In 1595 verhuisde men naar het Waltahuis op de hoek van de Nieuwestad en het Herenwaltje. Een dikke twintig jaar later verhuisde het stadsbestuur weer. Tegenover het Stadhouderlijk Hof werd de Auckemastins betrokken.  In 1715 werd op de restanten van de bouwvallige Auckemastins een voornaam nieuw stadhuis gebouwd naar een ontwerp van stadstimmerman Claes Bockes Balck. De eerste steen werd gelegd door de driejarige Willem Carel Hendrik Friso, zoon van de in 1711 overleden stadhouder Johan Willem Friso en prinses Maria Louise. In 1760 werd het stadhuis uitgebreid met een ruime raadszaal met een pronkgevel in rococostijl. De gemeenteraad vergadert hier nog steeds en B&W hebben hier hun werkkamers.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview