terug

De Friesche Trouw

De Friesche Trouw

 (1927)

In 1782 is de vrijmetselaarloge De Friesche Trouw opgericht. De broederschap, die overwegend uit vrijzinnig liberale burgers bestond, streefde naar geestelijke en morele verheffing. Sinds 1927 zetelt de loge in het pand Bij de Put 15. Het pand kent een rijke geschiedenis. In de tweede helft van de 16e eeuw werd het gebouwd in opdracht van burgemeester Jacob Sybrants Auckema. In het begin van de 18e eeuw woonde Willem van Haren er en in 1867 werd het pand gekocht door de C.P. Burger, directeur van de Rijks HBS aan het Zaailand.

In de Tweede Wereldoorlog is de loge verboden en is een aanzienlijk gedeelte van het archief verloren gegaan. Tegenwoordig zetelt er naast de Friesche Trouw ook de loge Fiat Lux (ook voor vrouwen) in Bij de Put 15.

Info Reacties Streetview