terug

De Grote- of Jacobijnerkerk

De Grote- of Jacobijnerkerk

 (1275)

De Grote- of Jacobijnerkerk is in z'n lange geschiedenis getuige geweest van tal van veranderingen. De kerk werd rond 1275 gebouwd als kloosterkerk voor het Dominicanerklooster. In 1580, na de reformatie, werd het de hoofdkerk van de Nederduits Gereformeerde Gemeente.  De heiligenbeelden waren al uit de kerk gehaald en de fresco's verdwenen onder een dikke laag kalk. De ruimte onder het koor kreeg de bestemming als grafkelder voor de Friese Nassaus. De Nassaus hadden en hebben ook een eigen entree, het zogenaamde Oranjepoortje.  In 1795, bij de Bataafse Revolutie, werd de grafkelder door patriotten geplunderd. De wapenschilden werden kapotgeslagen en de knekels werden over het Jacobijnerkerkhof geslingerd. In respectievelijk 1834 en 1886 traden de christelijk gereformeerden en de Nederduits gereformeerden uit de kerk. Nu doet de kerk nog steeds dienst als hoofdkerk van de PKN in Leeuwarden. Ondanks alle veranderingen is de Grote- of Jacobijnerkerk een van de gaafste monumenten uit de vroege geschiedenis van de stad.  

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview