terug

De Koepelkerk

De Koepelkerk

 (1923)

De Christelijk Gereformeerde Kerken de Nederduits Gereformeerde Kerk, beide afsplitsingen van de Nederlands Hervormde Kerk, gingen in 1892 op in de Gereformeerde Kerken in Nederland. De zogenaamde 'kleine luyden' of 'fijnen' kerkten in de Oosterkerk aan het Hoeksterpad, de Noorderkerk aan de Grote Kerkstraat en aan het Molenpad, het zogenaamde Schipperskerkje. In 1910 kreeg Huizum z'n eigen gereformeerde kerk aan de Schrans.

Omdat het aantal gereformeerden in Leeuwarden steeg werd in 1923 de Koepelkerk op de hoek van de Vredeman de Vries en de Alma Tademastraat gebouwd. Het kerkgebouw, de 50e kerk van architect Tjeerd Kuyper, bood plaats aan 1200 man. De kerk heeft een Byzantijnse uitstraling. In 1933 werd een tweede gereformeerde kerk, de Pelikaankerk van architect Egbert Reitsma, in de Vogelwijk geopend.    

Info Reacties Streetview