terug

De Oldehove

De Oldehove

 (1529)

De Oldehove is het symbool van Leeuwarden. De scheve toren werd tussen 1529 en 1533 gebouwd. De toren moest veel hoger worden. Door verzakkingen moest de bouw stil worden gezet en werd besloten loodrecht op de scheve toren te bouwen. Na 39 meter hielden de bouwers het voor gezien. De bouwmeester, Jacob van Aaken, was inmiddels overleden. In 1739 overleefde de Oldehove een grote brand en in de twintigste eeuw zijn meerdere restauraties uitgevoerd.

Wel heeft naast de toren een kerk gestaan. Op de terp Oldehove, een van de drie terpen waar Leeuwarden op gesticht is, werd waarschijnlijk rond de 9e of 10e eeuw een kerk gebouwd en rond het jaar 1000 in steen opgetrokken. Korte tijd was het ook de kerk van de bisschop van Leeuwarden, Cunerus Petri. De kerk was vervallen en werd in 1595 gesloopt. Een nieuwe kerk kwam er niet voor in de plaats.

Info Reacties Streetview