terug

De Vermaning

De Vermaning

 (1760)

In 1760 kregen de Mennonieten, ook wel Menisten of Dopersen genoemd, een eigen onderkomen aan de Wirdumerdijk. In 1672 kregen de doopsgezinden vrijheid van godsdienst. Voor die tijd werden ze vervolgd door zowel de Rooms-Katholieke Kerk en na de Reformatie door de Nederduits Gereformeerde Kerk. Evenals op vele andere plekken stond het kerkgebouw een eind van de rooilijn omdat doopsgezinden maar mondjesmaat werden gedoogd. In 1850 werd een nieuwe kerkgebouw op dezelfde plek geopend en in 1871 volgde een ruime vergaderzaal voor de Friesche Doopsgezinde Soci√ęteit. De doopsgezinden waren antimilitaristisch. Ze maakten niet deel uit van de schutterij en gilden en bestuursfuncties stonden niet voor hen op. Onder de later patriotten, bij de Bataafse revolutie (1795), waren veel doopsgezinden te vinden.

Info Reacties Streetview