terug

De Algemene Begraafplaats

De Algemene Begraafplaats

 (1833)

In 1830 werd begonnen met de aanleg van een begraafplaats buiten de bebouwde kom. Begraven in de stad werd om hygi├źnische redenen verboden. Tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard, die zich met de herinrichting van de Prinsentuin al verdienstelijk had gemaakt, maakte het ontwerp. De begraafplaats had met z'n rijke beplanting en natuurlijke vormen meer weg van een park dan van een begraafplaats. De twee toegangswoningen met koetshuis werden ontworpen door de Amsterdamse architect Isaac Warnsinck. In 1833 werd de begraafplaats geopend. De begraafplaats bestond uit vijf afdelingen. Op afdeling 1 werd de adel en elite begraven, op afdeling 5 de allerarmsten en misdadigers. In 1969 werd de begraafplaats gesloten. In 1919 was de nieuwe Noorderbegraafplaats aan het Schapendijkje geopend. In de jaren tussen 1833 en 1969 zijn meer dan 50.000 mensen op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld.   

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview