terug

De Brol

De Brol

 (1500)

In de late middeleeuwen vormde de Brol het stadscentrum. Het plein was in feite een overkluizing: het eerste brugplein van Leeuwarden. Op dit marktplein stond een wachthuisje voor de bierdragers en de kaak. Op de Brol vonden ook executies plaats. De Brol werd dan ook wel Beulsbrug genoemd. Het bierdragershuisje werd in 1648 afgebroken en de kaak werd in 1685 naar het stadhuis verplaatst. Naast de Brol was de Bierkade. De Bierkade diende vooral voor het lossen van het per schip in tonnen aangevoerde bier dat werd opgeslagen in de aangrenzende werfkelders. De Bierkade werd ook wel Bierhaven genoemd. Bier was de volksdrank bij uitstek. Het grachtwater was te vervuild om te drinken.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview