terug

Diensten

Diensten

 (1914)

De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij

In de 20e eeuw werd Leeuwarden van handelscentrum steeds meer het centrum van dienstverlening. Banken en verzekeringsmaatschappijen, al dan niet coöperatief, werden in Leeuwarden opgericht. Tegenwoordig gelden het oude veemarktterrein, de Langemarktstraat en de Tesselschadestraat als het zakencentrum van Leeuwarden. Men spreekt half trots, half ironisch wel van het Leeuwarder Manhattan. 

Een van de oudste verzekeringsmaatschappijen die in Leeuwarden werd opgericht was de Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij. De in 1860 opgerichte maatschappij vond haar oorsprong in het in 1844 opgerichte begrafenisfonds Memento Mori. In 1914 vestigde de Algemeene Friesche zich in het statige Burmaniahuis aan de Nieuwestad. Enkele jaren later werd het de grootste levensverzekeringsmaatschappij van Nederland. Na fusies veranderde de naam in 1971 in AGO en in 1983 in AEGON. In 1989 verhuisde men van de Nieuwestad naar de Langemarktstraat.

Andere banken en verzekeringsmaatschappijen die in Leeuwarden hun oorsprong vonden waren o.a. De Leeuwarder Onderlinge (1850), De Coöperatieve Zuivelbank (1914) (de latere Friesland Bank) en de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO) (1956).

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview