terug

Het Zaailand

Het Zaailand

 (1845)

Het Zaailand, officieel het Wilhelminaplein geheten, kent als marktplein een relatief korte geschiedenis. De aaneengesloten ruimte tussen Ruiterskwartier en Zaailand ontstond pas in 1845 toen de Herengracht, die beide straten scheidde, werd gedempt. Aan de oostkant van het Ruiterskwartier vond tot 1874 de wekelijkse veemarkt plaats. Tussen de Oude Lombardsteeg en de Wirdumerdijk stonden de marktcafes zij aan zij. De vrijdagsmarkt (de warenmarkt) stamt pas uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Daarvoor waren de markten voor verschillende producten verspreid door de stad, meestal langs de kaden. Vele straatnamen herinneren hier nog aan zoals de Wortelhaven, Koornmarkt en Tweebaksmarkt.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview