terug

Pakhuizen

Pakhuizen

 (1755)

In de loop der tijd zijn veel pakhuizen in Leeuwarden ten prooi gevallen aan de sloophamer. De pakhuizen lagen vrijwel altijd aan het water. Grondstoffen en akkerbouwproducten werden per boot aangevoerd en door sjouwermannen en pakhuisknechten opgeslagen. Aan het Vliet, dat in 1969 werd gedempt, en de Eewal, in 1884 gedempt, zijn nog verscheidene pakhuizen te vinden. Aan het Zuidvliet staan nog drie pakhuizen naast elkaar. Op de gevels prijken de namen Koningsbergen, Friesland en Groningen. Koningbergen, rond 1800 gebouwd, was in het bezit van zeepzieder Jan Zeeper. Friesland (1793) en Groningen (1755) waren eigendom van de familie Feddes, graanhandelaren en destillateurs. Toen na de Tweede Wereldoorlog het vervoer over water afnam verloren veel pakhuizen hun oorspronkelijk functie. De nu nog aanwezige pakhuizen zijn grotendeels verbouwd tot woon- en kantoorruimten.  

Info Reacties Streetview