terug

Oldehove

De Oldehove

Sint Vitus (3e eeuw na Chr.):

Wat zou 't mooi geweest zijn. Een echte kathedraal in het centrum van Leeuwarden. Met als 'toppunt' een toren van meer dan 100 meter! Helaas. Het werd één grote mislukking. De toren zakte tijdens de bouw al scheef. De bouwmeester overleed toen de toren nog niet eens op de helft was. De bouw werd gestaakt. De toren is nooit afgebouwd en de kathedraal is er niets eens gekomen.

De nieuwe kathedraal zou naar mij vernoemd worden: de Sint Vituskerk. Het had de mooie, nieuwe vervanger moeten zijn van het oude, te kleine Sint Vituskerkje dat er al stond.

Later ben ik de beschermheilige van de stad geworden. De leeuw waarmee ik vaak wordt afgebeeld staat in het wapen van Leeuwarden. En ieder jaar op 15 juni, Sint Vitusdag, wordt er bij mijn naamdag stil gestaan.

Al verloopt niet alles vlekkeloos, ik ben trots op m'n stad.

 

OPDRACHT 9

Zoek het houten beeld van Jezus uit 1500. Dit heeft ooit in het oude Sint Vituskerkje in Leeuwarden gestaan.

Het beeld is niet alleen van Jezus. Wie staan er om hem heen?

InfoOldehove Oldehove