terug

Waag

De Waag

Dieuwke Boelstra (1860):

Mijn man Tjeerd, mijn twee dochters en ik wonen op 'De Botermijn'. Dit is een grote kop-hals-rompboerderij ten noorden van Leeuwarden. We melken 40 koeien. Hiermee zijn we verreweg de grootste boer in de omgeving.

Samen met de meid maak ik van de melk die de koeien geven boter en kaas. Dit doen we in de zogenaamde molkenkelder onder het huis. Het is arbeidsintensief en zwaar, maar het is de trots van iedere boerin om 'puikbeste' boter en kaas te maken.

De vrijdags gaan we naar de stad. Tjeerd en ik in de sjees, knecht Tabe met de praam met boter, kaas en vee dat we verkopen. 

Bij aankomst schittert het van het goud bij de Waag. Het zijn de oorijzers van de boerinnen. Het zijn de zogenaamde gouden jaren voor de veeteelt en landbouw. Er wordt groot geld verdiend. En wie het breed heeft laat het breed hangen.

 

OPDRACHT 10

Zoek het schilderij van de Waag uit 1796.

Waar werd de boter vroeger in verpakt?

InfoWaag Waag