terug

De Ambachtsschool

De Ambachtsschool

 (1905)

Ambachten werden vroeger vaak van generatie op generatie doorgegeven of in de praktijk geleerd bij een bedrijf. Vele arbeiders ontbrak het echter aan voldoende kennis en vakbekwaamheid. Zonder kennis, zo dacht de burgerij in de negentiende eeuw, komt men niet verder. De arbeider moest zich ontwikkelen. In 1880 werd in een oude gemeenteschool in de Speelmanstraat een start gemaakt met praktijkonderwijs. Mede door gulle giften van het Sint Anthoon, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Provinciale Friesche Werkliedenvereeniging kon op 29 april 1905 een grote ambachtsschool aan de Menno van Coehoornstraat geopend worden. In 1922 werd er in maar liefst 30 verschillende ambachten les gegeven. Op 23 december 1973 ging het monumentale pand in vlammen op.  

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview