terug

De MMS

De MMS

 (1875)

Middelbaar en hoger onderwijs voor meisjes werd lange tijd niet nodig geacht. De taak van de vrouw lag binnen het huis als echtgenote, moeder en huisvrouw. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam hier geleidelijk verandering in. In 1875 werd de oude Franse kostschool in de Grote Kerkstraat een Middelbare Meisjesschool. Er werd enkel door vrouwen lesgegeven. Vanaf 1938 werd de Middelbare Meisjesschool omgedoopt tot Middelbare- en Hogere Burgerschool voor Meisjes. De Mammoetwet (1968) maakte een einde aan de MMS. Tot 1996 heeft het pand een functie als onderwijsinstelling gehad. Wellicht de meest bekende leerlinge, alhoewel ze de school nooit heeft afgemaakt, is Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview