terug

Het Nieuwe Stads Weeshuis

Het Nieuwe Stads Weeshuis

 (1675)

Vroeger was in het dagelijkse leven de dood nadrukkelijk aanwezig. De medische kennis was beperkt en de algehele hygiëne liet te wensen over. De zuigelingensterfte was hoog, vrouwen overleden in het kraambed en een epidemie kon in enkele dagen tientallen doden eisen. Rond 1850 was de gemiddelde levensverwachting in Leeuwarden ongeveer 50 jaar. De vele kinderen die hun ouders of één van beide ouders verloren en door familie niet verzorgd konden worden kwamen in het weeshuis.

Het oudste weeshuis, het Old Burger Weeshuis, dateert uit 1534. Hier werden zogenaamde burgerwezen ondergebracht. De vele arme wezen kon en wilde het OBW niet opvangen. In 1675 werden door de stad Leeuwarden de eerste wezen in het oude pesthuis opgevangen. De laatste twintig wezen werden in 1953 ondergebracht in pleeggezinnen. In de kleine 300 jaar hebben duizenden wezen voor kortere of langere tijd in het weeshuis gewoond. De wezen die een uniform met blauw biesje droegen, werden in de volksmond de 'blauwe wezen' genoemd. De wezen uit het OBW, die een rood biesje in het uniform hadden, werden rode wezen genoemd. In 1884 werd dankzij een schenking van een oud-wees, Jacob Baljee, die rijk was geworden in Nederlands-Indië een nieuwe vleugel aan het Schoenmakersperk gebouwd. Sinds 1987 is Natuurmuseum Fryslân in het weeshuis gevestigd. 

Info Reacties Streetview