terug

Het Nutsgebouw

Het Nutsgebouw

 (1825)

In 1792, acht jaar na de landelijke oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, werd een departement te Leeuwarden gestart. Het Nut stond idealen uit de Verlichting voor zoals volksopvoeding en -beschaving. In Leeuwarden werd het onderwijs gestimuleerd, volksvoorlezingen gehouden en bewaarscholen, bibliotheken en spaarbanken opgericht. In 1825 kreeg het departement een eigen onderkomen in het oude Waltahuis aan het Herenwaltje. Alhoewel het Nut voor een ieder toegankelijk was, was het vooral de vrijzinnig liberale burgerij die een hoofdrol speelde binnen 't Nut.

In 1870 opende het Nut een spaarbank aan het Zaailand (hoek Zuiderstraat). Hier konden arbeiders en kleine middenstanders geld sparen en lenen. In het pand kwam later de Bondsspaarbank.

Info Reacties Streetview