terug

Het Sint Anthony Gasthuis

Het Sint Anthony Gasthuis

 (1500)

Tot het midden van de vorige eeuw waren vele armen en ouderen afhankelijk van liefdadigheid. Vanaf de Middeleeuwen namen rijke particulieren en kerken deze taak op zich. Ze stichtten onder andere gasthuizen. De geschiedenis van het Sint Anthony Gasthuis aan de Grote Kerkstraat, genoemd naar de heilige Anthonius, gaat terug tot de 15e eeuw. In het gasthuis werden 'oude, kranke, verarmde en troosteloze' mensen opgevangen.  In het midden van de 19e eeuw werd een nieuw gasthuis naar een ontwerp van Frederik Stoett aan het Perkswaltje gebouwd. In 1909 werd het  Nieuwe Sint Anthoon uitgebreid met de door W.C. de Groot ontworpen Julianavleugel aan het Schoenmakersperk. Het  Nieuwe Sint Anthoon bestond uit drie afdelingen. Twee afdelingen waren bestemd voor 'lieden uit den beschaafden stand' en een afdeling voor 'mingegoede ingezetenen'.  Tot op de dag van vandaag dient het Nieuwe Sint Anthoon als seniorenhuisvesting.  

Info Reacties Streetview