terug

Het Stads Armhuis

Het Stads Armhuis

 (1833)

In een tijd dat er nog geen AOW was betekende het einde van het werkzame leven voor veel minvermogende ouderen de intrede in het armhuis. Sinds 1833 was het Stadsarmhuis in de Haniasteeg gevestigd. Uit deGeneeskundige plaatsbeschrijvingvan dr. Kooperberg uit 1888 blijkt dat er dat jaar 72 mannen, 43 vrouwen en 41 verlaten kinderen in het armenhuis woonden. Het gebouw was ingedeeld in een mannen- en een vrouwenvleugel. Hervormde armen werden ondergebracht in het Diakoniehuis in de Grote Kerkstraat, katholieke minderbedeelden in het Roomsch Katholieke Armhuis aan de Keizersgracht/Kruisstraat en de Gereformeerde 'kleine luyden' aan het Hoeksterpad. Tot 1973 bleef het oude Stadsarmhuis in de Haniasteeg het gemeentelijke verzorgingshuis. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft in het pand in de Haniasteeg de Sociale Academie gezeten.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview