terug

Leeuwarden op de kaart

Leeuwarden op de kaart

Welkom op www.leeuwardenopdekaart.nl . Op deze site kunt aan de hand van historisch kaartmateriaal, thema's en locaties de geschiedenis van Leeuwarden ontdekken. De historische kaarten kunnen over de huidige situatie heen worden gelegd en transparant gemaakt. Hierdoor kunt u in een handomdraai zien hoe de stad in de loop der tijd is veranderd. Per locatie, in totaal 80, krijgt u een korte informatieve tekst en archief- en beeldmateriaal. Tevens is een historische krantendatabase aan de locaties gekoppeld.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Leeuwarden? Bezoek de website www.historischcentrumleeuwarden.nl of kom langs in het Historisch Centrum Leeuwarden. Ontdek in de vaste expositie 'Het verhaal van Leeuwarden', tijdelijke exposities en het Archeologisch Steunpunt de rijke historie van de Friese hoofdstad/Europese Culturele Hoofdstad 2018.

Historisch Centrum Leeuwarden

Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden

Tel.: 058 233 2350

Website: www.historischcentrumleeuwarden.nlLeeuwarden op de kaart