terug

Recent toegevoegd

abonneer per RSS

 25 september in Kids
Het Station
Sjoerd Feenstra (1863): Wat een feest! Overal waar we langsrijden wapperen vlaggen. Mensen staan rijen dik langs het spoor. De klokken van de...

 25 september in Kids
Museumhaven
Afke Zwaga (1879): Twee weken geleden is het echt winter geworden. De vaarten en meren zijn dichtgevroren. Gelukkig konden we net op tijd...

 25 september in Kids
SC Cambuur
Auke Visser (2013): Iedereen noemt mij Auke de Sloper. Ik zie overal handel in. In m'n vrachtautootje zoek ik naar oud ijzer en grofvuil. Je moet...

 25 september in Kids
Oldehove
Sint Vitus (3 e eeuw na Chr.): Wat zou 't mooi geweest zijn. Een echte kathedraal in het centrum van Leeuwarden. Met als 'toppunt' een toren van...

 25 september in Kids
Grote of Jacobijnerkerk
Johannes Bogerman (1630): Men mag mij een steile calvinist en recht in de leer noemen, het is de wil van God! Die vervloekte katholieken en...

 25 september in Kids
Elfstedentocht
Karst Leemburg (1929): Om drie uur 's nachts loopt de wekker af. Het is bitterkoud. Het vriest maar liefst 20 graden en er staat een sterke...

 25 september in Kids
Prinsentuin
Simon Vestdijk (1970): Ik ben geboren en opgegroeid in Harlingen. Toch ken ik Leeuwarden goed. Op m'n 15 e ging ik naar de Rijks Hoogere...

 25 september in Kids
Waag
Dieuwke Boelstra (1860): Mijn man Tjeerd, mijn twee dochters en ik wonen op 'De Botermijn'. Dit is een grote kop-hals-rompboerderij ten noorden...

 25 september in Kids
Blokhuispoort
Adje Lamberts (1580): 'Wy knibbelje allinne foar God' (wij Friezen knielen alleen voor God). Anderen moeten niet de baas over ons spelen. En dat...

 25 september in Kids
Nieuwe Stadsweeshuis
Jacobus Martinus Baljee (1820): 9 september 1752 werd ik geboren. M'n wieg stond in een kleine woning bij de Amelandsdwinger, een achterbuurt van...

 25 september in Kids
Stadhouderlijk Hof
Anna van Hannover (1740): Wat is het wennen. Ik ben het rijke Engelse hofleven gewend. Mijn vader, George II, is koning van Groot-Brittannië. In...

 13 juni in Geloof
De Oldehove
De Oldehove is het symbool van Leeuwarden. De scheve toren werd tussen 1529 en 1533 gebouwd. De toren moest veel hoger worden. Door verzakkingen...

 20 mei in Groen in de stad
Het Westerpark/ Vossepark
In 1872 kreeg Leeuwarden een tweede verswatervijver. De gemeente kocht 3 hectare grond ten westen van de stad aan. De vijver met park in...

 16 december in Archeologie
Nieuwstraatje
Het oostelijk deel van de huidige binnenstad is pas vanaf de 16 e eeuw in gebruik genomen als woongebied. Op de kaart van Jacob van Deventer uit...

 16 december in Archeologie
Kelders
Op deze locatie, aan de rand van de zuidelijke Ee- of Minnematerp is in 2005 een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een 12 e eeuwse ophogingslaag...

 16 december in Archeologie
Grote Kerkstraat
Lang is gedacht dat de Grote Kerkstraat de oorspronkelijke verbindingsweg was tussen de terpen Oldehove en Nijehove. Bij archeologisch onderzoek...

 16 december in Archeologie
Eewal
De terp Nijehove, gelegen ten noorden van het riviertje de Ee (de huidige Eewal), is ontstaan door een clustering van terpjes die vanaf de 8 e eeuw...

 16 december in Archeologie
Gouveneursplein
Vanaf de 8 e eeuw is de zuidelijke Ee-terp, samen met de Nijehoveterp ten noorden van het riviertje de Ee, van boerennederzetting uitgegroeid naar...

 16 december in Archeologie
Oldehoofsterkerkhof
Hier bevindt zich de oudste terp van Leeuwarden, ontstaan rond het jaar 100 na Chr. De Middelzee lag toen nog heel dichtbij. De eerste bewoners...

 4 december in Onderwijs en zorg
Het Nutsgebouw
In 1792, acht jaar na de landelijke oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, werd een departement te Leeuwarden gestart. Het Nut...

Recent toegevoegd