terug

De Hoge Berg

De Hoge Berg

 (1840)

In 1398 kreeg Leeuwarden z'n eerste gracht om de stad. De vrijgekomen grond werd gebruikt voor stadswallen. Tot 1672 werden de grachten en wallen meerdere keren verlegd en uitgebreid met dwingers. In de 19e eeuw zijn vrijwel alle stadswallen en dwingers afgegraven. De grond werd onder meer gebruikt om bepaalde grachten in de stad te dempen. Op veel van de afgegraven dwingers werden plantsoenen aangelegd. De Verlaatsdwinger werd in de volksmond de Hoge Berg genoemd. Boven op de 'berg' stond korenmolen De Hoop. Aan het einde van de 19e eeuw werd de Hoge Berg afgegraven. Hiermee verloor Leeuwarden een geliefde wandelplaats.     

Info Reacties Streetview