terug

Hotel De Klanderij

De Klanderij

zuiderplein (1900)

Oudere Leeuwarders zullen zich hotel De Klanderij aan het Zuiderplein nog herinneren. Het hotel, of beter gezegd de afbraak van het hotel in 1974, is het symbool geworden van de teloorgang en sloop van vele monumentale gebouwen in de Leeuwarder binnenstad. Het hotel was niet alleen beeldbepalend, in de volksmond sprak men over de suikertaartstijl, maar kende ook een rijke historie. Het hotel deed o.a. lange tijd dienst als 'clubhuis' van voetbalclub Frisia. De afbraak ging niet zonder slag of stoot. Actiegroep Kloppend Hart bezette het hotel en haalde hiermee zelfs de landelijke tv. Helaas lukte het niet om het tij te keren. Op de plek van het hotel kwam een door architect Abe Bonnema ontworpen kantorencomplex. In de jaren ervoor waren o.a. beeldbepalende gebouwen als Hotel De Nieuwe Doelen aan de Voorstreek (1960), Hotel Amictia, hoek Wirdumerdijk Nieuweweg (1968) en de oude Watertoren (1972) gesloopt.   

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview