terug

Het Nieuwe Kanaal

Het Nieuwe Kanaal

 (1894)

Om een betere aansluiting te krijgen op het kanaal van Groningen naar Stavoren en Lemmer werd begin 1894 begonnen met het graven van het Nieuwe Kanaal. De oude route via het Vliet of de Potmarge werd voor de steeds grotere schepen te ondiep en smal. De Grachtswal ter hoogte van de oude gevangenis werd doorgetrokken naar de Tynje. Het 1700 meter lange kanaal, grotendeels aangelegd door mannen in de werkverschaffing, kwam binnen twee jaar gereed. Aan weerzijden van het kanaal kwamen woonwijken met fraaie panden in neo- en vernieuwingsstijlen. Over het kanaal kwamen twee ijzeren draaibruggen, de zogenaamde 1e en 2e Kanaalsbrug.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview