terug

De Wilhelminabaan

De Wilhelminabaan

 (1905)

Vanouds werden harddraverijen op het Zaailand of op de Marsumerdijk (de latere Harlingerstraatweg) gehouden. Op Waterloodag (18 juni) werd er gestreden om een door de koning aangeboden gouden zweep. Men sprak over de zogenaamde 'Swipedei'. Op de eerste maandag van de kermis was de andere grote harddraverij. Hier werden de prijzen door het stadsbestuur aangeboden. Aan het einde van de 19e eeuw werd de uit Engeland overgewaaide  langebaandraverij populair. Het IJsbaanterrein aan de Bleekerstraat, waar men naar uitweek, was te gevaarlijk. De Friesche Sportclub ter Exploitatie van een nieuw Sportterrein in Leeuwarden  moest op zoek naar een nieuwe locatie.  

In 1905 werd een braakliggend terrein aan de Harlingertrekweg aangekocht. Naast een ruime drafbaan werd een sportterrein aangelegd. De Leeuwarder Atletiek Club Frisia voetbalde er onder andere. Tevens bood het terrein ruimte aan manifestaties zoals de roemruchte vliegfeesten uit 1910 en 1911 en meerdere legerdagen. In 1961 viel de Wilhelminabaan ten prooi aan stadsuitbreiding. Hiermee verdwenen de paardenrennen uit de Friese hoofdstad. 

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview