terug

Het Eysingahuis/ Fries museum

Het Eysingahuis/ Fries Museum

 (1881)

In 1877 organiseerde het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde een tentoonstelling in het Stadhouderlijk Hof. De tentoonstelling was met tienduizenden bezoekers een groot succes. In 1881 opende het Friesch Genootschap een museum in het Eysingahuis. Het Eysingahuis was het begin van het huidige Fries Museum.

In 1995 betrok het museum ook de tegenovergelegen Kanselarij. Het Fries Verzetsmuseum zat hier al sinds 1979 op de zolderdieping. In 2012 heeft het Fries Museum de oude locatie verlaten. In 2013 is het nieuwe museum van architect Hubert Jan Henket aan het Wilhelminaplein in gebruik genomen.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview